Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice se koná dne 6. 11. 2014 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Nítkovicích.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nítkovice

Zápis_o_výsledku_voleb_do_zastupitelstva_obce

Zápis z veřejného zasedání konaného dne 2. 9. 2014

9 2014 Zápis ze zasedání 2.9.2014

Oznámení starosty obce Nítkovice k volbám do obecních zastupitelstev

Volby
Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu

Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu

Nabídka_pozemků_k_pronájmu

Lidské zdroje a zaměstnanost

Zhodnocení přínosu projektu "Vzdělávejte se pro růst - pracovní příležitosti" za rok 2013 v obci Nítkovice.

Oznámení ke komunálním volbám

Oznámení_k_volbám

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2013 byl vyvěšen na úřední tabuli dne 10. 6. 2014

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 3. 6. 2014 a pracovní porady konané dne 10. 6. 2014

Zápis_z_pracovní_porady_ze_dne_10.6.20147_2014_Veřejné_zasedání_3.6.

Rozpočtové opatření č. 1 _2014

Rozpočtové opatření č. 1_2014 bylo schváleno na zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 2014. Rozpočtové_opatření_č.1
Seznam pozemků k pronájmu

Seznam pozemků k pronájmu

Soupis pozemků Státního pozemkového fondu určených k pronájmu/propachtování.
Aukční vyhláška - prodej rodinného domu  Nítkovice

Aukční vyhláška – prodej rodinného domu Nítkovice

Aukční_vyhláška_-_Střelec