Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.

UZAVÍRKA BRANKOVICE

V době od 14. 11. 2014 do 14. 12. 2014 bude uzavřena komunikace v Brankovicích z důvodu výstavby kanalizace. Jedná se o úplnou uzavírku, proto je z tohoto důvodu nutné cestovat po objízdné trase na Lísky, Kožušice a Malínky.
Aktuality
Informace o 3. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

Informace o 3. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva...
Zápis z 2. veřejného zasedání obce Nítkovice konaného dne 18. 11. 2014

Zápis z 2. veřejného zasedání obce Nítkovice konaného dne 18. 11. 2014

2_2014_veřejné_zasedání_18.11
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 6. 11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 6. 11. 2014

1_2014_Ustavující_zasedání_6.11.

Rozpočtové opatření č. 2_2014

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 18.11.2014 – usnesení č. 2 bod 3
INFORMACE o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva...

Nabídka pozemků k pronájmu

Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Státního pozemkového úřadu

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice se koná dne 6. 11. 2014 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Nítkovicích.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nítkovice

Zápis_o_výsledku_voleb_do_zastupitelstva_obce

Zápis z veřejného zasedání konaného dne 2. 9. 2014

9 2014 Zápis ze zasedání 2.9.2014

Oznámení starosty obce Nítkovice k volbám do obecních zastupitelstev

Volby
Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu

Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu

Nabídka_pozemků_k_pronájmu

Lidské zdroje a zaměstnanost

Zhodnocení přínosu projektu "Vzdělávejte se pro růst - pracovní příležitosti" za rok 2013 v obci Nítkovice.