Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 5. 5. 2015

9_veřejné_zasedání_5.5..2015

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v roce 2014 VaK Kroměříž

Zveřejnění_informací_o_celkovém_vyúčtování_položek

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné obce Nítkovice

STOČNÉ_-_NÍTKOVICE_-_NA_ÚŘEDNÍ_DESKU

Informace o 9. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva...

Záměr převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje schválila na svém 9. zasedání dne 20. 4. 2015 usnesením č. 0308/R09/15 záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje. V souladu se zavedenou praxí v zájmu...

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

8_veřejné_zasedání_7.4.2015

Výběrové řízení – obecní hospoda – UKONČENO

Výběrové řízení na pronájem a provozování Obecní hospody v Nítkovicích Obec Nítkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem Obecní hospody, nebytového prostoru v obecním vlastnictví, čp.129 na st.p.171 v obci a k.ú.Nítkovice.

Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího obratlovce oprávněnému uživatel i honitby, Státní veterinární správě a Státní rostlinolékařské správě

ZP Hvězdlice ohlášení včely

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně_závazná_vyhláška_obce_Nítkovice_č._1_2015

Informace o konání 8. zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva...

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA – NAŘÍZENÍ VARROÁZA 2015

SVS_2015_026632_G_Narizeni_varroaza_2015

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10. 3. 2015

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10. 3. 2015