Obec Nítkovice se nachází na pomezí regionů Vyškov a Kroměříž, 24 km jihozápadně od Kroměříže, v nadmořské výšce 300 metrů. Osada se dříve jmenovala Nětkovice (1349), ale poté převládá forma Nítkovice, a to již od roku 1360. Obec má kolem 260 obyvatel.
Aktuality

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Nítkovice

8_veřejné_zasedání_7.4.2015

Výběrové řízení – obecní hospoda

Výběrové řízení na pronájem a provozování Obecní hospody v Nítkovicích Obec Nítkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem Obecní hospody, nebytového prostoru v obecním vlastnictví, čp.129 na st.p.171 v obci a k.ú.Nítkovice.

Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího obratlovce oprávněnému uživatel i honitby, Státní veterinární správě a Státní rostlinolékařské správě

ZP Hvězdlice ohlášení včely

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně_závazná_vyhláška_obce_Nítkovice_č._1_2015

Informace o konání 8. zastupitelstva obce Nítkovice

INFORMACE o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Nítkovice Obecní úřad Nítkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva...

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA – NAŘÍZENÍ VARROÁZA 2015

SVS_2015_026632_G_Narizeni_varroaza_2015

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10. 3. 2015

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10. 3. 2015

Výběrové řízení – pracovník obce

Vyhlašovatel Obec Nítkovice vyhlašuje na základě jednání obecního zastupitelstva ze dne 10.3.2015 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na zaměstnance obce, určeného pro údržbu obecní zeleně a lesa včetně zimní údržby komunikací v obci, na hlavní pracovní úvazek.

CENÍK ZÁPŮJČEK

Zastupitelstvo obce Nítkovice odsouhlasilo na svém veřejném zasedání dne 10. 3. 2015 následující ceník zápůjček ( KD, traktor atd.)Ceník_zápůjček

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Litenčice

Oznámení_o_zahájení_řízení_k.ú_Litenčicepozemkové_úpravy_k.ú._Litenčice

TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ OBCE NÍTKOVICE Č. 1/2015, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Dne 21. 3. 2015 proběhne v naší obci jarní termín sběru nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby soustředili odpad nejlépe v sobotu 21. 3. 2015 na parkoviště u KD. Odvoz bude v 10 hodin Plakát bude...